THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5715680
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4819998
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3240426
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3142921
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124116
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658213
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615966
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387190